Γραφικές Τέχνες - Τυπογραφεία
Εικόνα - Ήχος
Επισκευές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Ηλεκτρονικές Μικροσυσκευές
Κατασκευές Ιστοσελίδων - Διαδίκτυο
Κινητή Τηλεφωνία
Πωλήσεις - Αναβαθμίσεις Υπολογιστών
Συστήματα Ασφάλειας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ–ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Γραφικές Τέχνες - Τυπογραφεία (2)


Ζυμβρακάκηδων 115
2821090949

Μάρκου Μπότσαρη 124
2821076416